Fördelar med att sälja fakturor

Det är många företag som väljer att sälja sina fakturor, vilket inte är så konstigt med tanke på att det finns flera fördelar med det. Några av dessa fördelar är

  • Bättre likviditet, pengarna kommer ofta in till företaget inom någon dag
  • Du slipper risken att fakturan inte blir betald
  • Du sparar tid, om fakturan inte betalas i tid behöver du inte jaga kunden
  • Trygghet och smidighet vilket gör att du kan fokusera på viktigare saker

Bättre likviditet

Om man har mycket pengar som ”sitter fast” på ett eller flera ställen kan likviditeten vara dålig. Det kan t.ex. röra sig om att man har en kund som fått en lång betalningsperiod för en stor faktura eller köpt saker på kredit. Det vanligaste problemet är att man har flera kunder som valt faktura som betalsätt och man ligger därför ”ute” med pengarna tills fakturorna är betalda. Man måste själv betala sina leverantörer, oavsett om ens kunder har betalat sina fakturor eller inte. Detta kan leda till att man inte kan göra större inköp eller behöver ta lån/krediter för att få ekonomin för företaget att gå ihop, även om verksamheten är lönsam. Det är därför något man gärna vill undvika. Samtidigt är det många kunder som vill ha betalsätt faktura, i vissa fall behöver man kunna erbjuda det för att överhuvudtaget få några kunder. Det kan vara en svår balansgång. Där kommer fakturaköpare in i bilden. Genom att sälja sina fakturor får man ofta pengarna inom en dag, vilket ökar likviditeten för företaget. Man får tillgång till ”sina” pengar på en gång istället för att vänta till fakturans förfallodatum.

Obetald faktura

I värsta fall har man kunder som inte betalar fakturan alls, vilket leder till ännu större problem än dålig likviditet. Är det flera kunder som inte betalar eller en kund som är skyldig ett stort belopp kan det bli ytterst problematiskt, det drabbar företaget väldigt negativt och i värsta fall kan det leda till konkurs. Man vill därför naturligtvis undvika risken att man, som säljare, står utan betalning. Här kommer försäljning av fakturor in i bilden, eftersom fakturaköparen betalar direkt och tar över fakturan till beställaren och därmed även risken att den inte blir betald.

Sparar tid

När en faktura inte är betald kan det innebära mycket extra tid, oavsett om det beror på att kunden/beställaren har glömt att betala, är sen eller inte har för avsikt att betala alls. Om kunden har glömt bort att betala kan det vara lätt fixat men för företagaren behöver man ändå lägga ner tid för att kontakta kunden om att betalningen saknas. Är det dessutom en situation där kunden inte har pengar kan det ta desto längre tid att få pengarna och dessutom mer tid att försöka driva in skulden. Det är tid som man som företagare gärna slipper, oftast har man mer än tillräckligt att göra ändå utan att jaga sena betalningar. Även det trasslet slipper man när man sålt sina fakturor. Eftersom fakturaköparen tar över fakturan tar den också över indrivning av fakturan och ev. kontakt med kunden. Det kan göra att man som säljare kan spara mycket tid.

Tryggt och smidigt

De flesta företag som köper fakturor är rutinerade på området och har personal som hjälper till och svarar på frågor. Hittar man inte information på företagets hemsida brukar det ha tydliga kontaktuppgifter, för både det säljande företaget och beställaren/kunden vars faktura de köpt. Detta tillsammans med snabb betalning, att man sparar tid och minimerar sina risker gör att fakturaförsäljning kan vara en trygg och smidig lösning för företag.